Uygur Türklerine Karşi Dün Yasaklar Devreye Girdi

İşte o yazı; 

”Pekin’in   İslam dinine  itikat eden Uygur Müslümanlarına “ikaz veya uyarmak için”  verilmiş bir ulitimatom değil,  Kutsal  İslam’a açılmış top yekun bir savaştır. Bu yasa aynı zamanda 1,6 Milyarlık Müslüman dünyasının onur ve haysiyetini ayaklar altına almaktır. 29 Mart 2017 de kabul edilen bu yasa  ve bu yasanın uygulanmasına dair haberler , batı medyasında geniş yer almış ve  uluslar arası toplum tarafından   çok güçlü  tepki ile karşılaşmıştır. Fakat, buna karşılık İslam dünyası Çin’e karşı her zamanki gibi sağırlık ve körlüğünü  büyük bir gaflet ve dalalet içinde  sürdürmektedir.  Çin’in Doğu Türkistan’daki İşgal yönetiminin çıkardığı bu yasa 7 Ana başlık  altında ve toplam 50 maddeden oluşmaktadır. Bu yasanın  aşağıda belirtilen  şu 3 maddesi  Çin’in  bu yasa ile Doğu Türkistan’daki esas  amacı ve temel  hedefinin ne olduğu hakkında  bizi açık ve net olarak  bilgilendirmektedir:

Yasanın 3. Maddesi  : Aşırı Dinci fikir ve düşüncelerin etkisi altında kalmak, dini içerikli vaaz ve tebliğler dinlemek, dini içerikli eylem ve  faaliyetlerin vatandaşların günlük normal hayat alanına  sokulması  ve müdahalesi  kesin olarak dini aşırılık  kapsamındadır ve  bunun cezası de bu çerçevesinde ele alınacaktır.

4. Maddesi  :  Uygur Özerk bölgesi yönetimi bu dini aşırılıkları mutlaka engelleyecek, (yönetmeliğe uyumayan) eylem ve faaliyette bulunanları ele geçirerek cezalandıracaktır. Karşı gelenleri ezerek yok edecektir.

7. Maddesi  : Aşırı Dinci Akımlarla mücadelede esnasında Çin Komünist Partisinin  din politikasına kesin olarak bağlı kalınacaktır. Dini faaliyet ve  dini hayat konusunda ÇKP.yönetiminin yasalarına, yönetmelik ve kurallarına kesinlikle riayet edilecek ve dinin kesin olarak ÇKP.’nin kurallarına  uyumu sağlanacaktır. İslam dini kuralları ülkemizde mevcut sosyalist rejimin kanun ve nizamlarına mutlaka uydurulacaktır. Aşırı Dini Akımlarla mücadele  ve bu akımların ebedi olarak bitirilmesine yönelik mücadelede  başarı gösteren ve katkı sağlayan  kişi ve kuruluşlar  maddi olarak  ödüllendirilecektir.

İşgalcı Çin’in “Aşırı Dinci Akımılarla Savaş ” adı altında çıkardığı ve uygulamaya koyduğu 50 maddelik yasanın  9. Maddesi dini Aşırılığın tarifini  15 bölüme ayrılarak tanımlanmıştır.

Bu tanımlamalar şunlardır ;

 1. Dini (İslamı)  teşvik etmek, yaymak ve onun reklamını yapmak
 2. Dini faaliyetlere davet etmek, katılmaya teşvik ve ısrar etmek. Din adamlarına maddi yardımlarda bulunmak.
 3.  Evlenme(Düğün )  cenaze ve miras  hukuku işlerine dini karıştırmak.
 4. Başka dinlerdeki (Gayrı dindeki )  kişiler ile ilişki kurmaktan kaçınmak ve onlarla birlikte  ve  beraber yaşamayı reddetmek.
 5. Vatandaşları Kültürel etkinlikler ve eğlencelerden soğutmak. Devlet tv.ları ve radyolarında yayınlanan programları ( eğlence amaçlı, ahlak dışı programları) seyretmeyi ve dinlemeyi reddetmek.
 6.  Helal kavramını yemekten başka alanlara çekerek “Bu helal değildir “ ifadesi ile  insanların modern hayat tarzına  müdahale etmek  ve karışmak.
 7. Tesettür amaçlı kıyafetleri giymek, dini simge taşıyan  nesneler ile (süs eşyası ile) süslenmek ve bunlara başkalarını de özendirmek.
 8. Sakal ve bıyık bırakmak (Erkekle için) . Çocuklara dini çağrıştıran isimler koyarak aşırılığı teşvik etmek.
 9. Dini nikah kıydırmak ve nikahtan dini  hukuk  yolu  ile boşanmak.
 10. Çocukları dini okullarda okutabilmek için çeşitli bahaneler ileri sürerek( onları)  devlet okullarından kaçırmak ve bu okullarda okumalarına engel olmak.  Bu yollarla Çin devletinin Eğitim sistemine muhalefet etmek.
 11. Çin Halk Cumhuriyeti Devletinin kimlik, nüfus cüzdanı gibi resmi kayıt belgelerini almayı ret etmek. Çin parasını harcamayı ve kullanmayı kabul etmemek ve reddetmek.
 12. Kamu’nun ve şahısların mal ve mülkünü “Haram” olarak niteleyerek devleti ve şahısları zarara uğratmak.
 13. Aşırılıkla ilgili (dini içerikli) makale, kitap, Cd. video vb. materyalleri üretmek, bulundurmak, yayınlamak, dağıtmak, satmak, saklamak, çoğaltmak, okumak ve seyretmek.
 14. Devletin Doğum kontrolü uygulamasına muhalefet etmek, Engeller çıkarmak.
 15.  Aşırılıkla ilgili diğer söz, ifade, hareket, eylem ve davranışlarda bulunmak.

Allah Taala’ya  ve  onun kutsal kitabı  Kur’ani Kerime iman eden,Peygamber Efendimizin    sünneti Seniyelerine   uyan  hiç bir Müslüman’in Çin’in dinsizlik temelinde yayınladığı  bu 15 maddelik  “Aşırı Dincilikle Savaş” yasasına göre davranması ve  ona göre ile hareket etmesi   ile itikadını ve kutsal islam inancını koruyabilmesi mükünmüdür ?  Doğu Türkistan’da bu “Dini Aşırılıklarla Savaş” yasasına  göre   Çin yargısından   cezalandırılmaktan  kurtulabilecek bir Allah’ın Kulu  Müslüman Uygur Türkü kalabilecek mi  ?

Çin’in kadim karanlık  ve kanlı tarihinden gelen  geleneksel kurnazlığı,sinsi aldatma  ve insanları kandırmdaki maharet, beceresinin  günümüzdeki tekamül ettirilmiş bu   “Yasa-Yönetmelik”  ÇKP.iktidarının ve Çin faşizmi temelli yeni bir versiyonudur.  Çin Komünist Partisi  iktidarı  yeni  çıkardığı ve uygulamaya koyduğu bu  “Aşırılıklarla Savaş Yasası”‘nın hiç bir yerinde  “İslam dini” kelimesi geçmiyor. Bu yasanın bütün maddeleri ve tüm metinlerinde sadece  “Aşırılık –  Yanı Çince jidüvan(极端) kelimesi yer alıyor. Bu kelime sadece  Doğu Türkistan’da  yaşayan Müslümanlara yöneliktir. Doğu Türkistan’da yaşayan ve İslam dinine inanan bütün Müslüman Türkler  toptan bu  tanımlamanın içinde  adlandırılmaktadır. 50 maddeden oluşan bu yasanın   2. Maddesinde “ Bu yasa sadece  Xinjiang (Doğu Türkistan)Uygur özerk bölgesinde   uygulanacaktır.”  ibaresi yer almıştır.

Afrika’daki Kabile devletlerinde eski kabile yasaları ile idare edilen devletlerde dahi  böyle bir hukuksuz,temelsiz ve ikircikli ve etnik ayırımcılığa dayanan  aşağılık  yasa yoktur. Çin,  sırf Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerini toptan imha etmeyi amaçlayan ve hedefleyen bu yasanın  ülkenin başka bir eyalet veya bölgesinde  hiç bir şekilde uygulanmayacağı  hükmünü de bu yasa ile  garanti altına almış bulunuyor.

Çin işgal yönetiminin güdümündeki Doğu Türkistan Özerk Bölgesi Halk Kurultayı ( sözde Özerk Bölgenin  Parlamentosu) ‘nun   29 Mart 2017(de kabul ettiği ve 01 Nisan 2017’de yürürlüğe gireceğini iddia ettiği bu “Aşırı Dinci Aşırılıklarla Savaş) yasası yine  ÇKP. HOten-Guma’daki ÇKP.yerel Sekreteri tarafından  haksız ve hukuksuz olarak çiğnenmiştir. Çin aslında bir kanun ve hukuk devleti asla  olmadığı gibi Doğu Türkistan’daki işgalci idaresi de  yasalara göre değil kenedi keyfine  göre icra edilmektedir.Hukuk devletlerinde yasaları ihlal edenler cezalandırılırlar. Çin’de ise faşist ve Nazi kafalı Çinli yöneticiler Müslüman Türklere ne kadar çok zulüm ve baskı yaparsa,onları haksız ve hukuksuz olarak ne kadar çok katlederse o derece takdir edilir ve ödüllendirilirler.

Bunun son örneği  yasanın yürürlüğe gireceği tarihten 2 gün önce yanı 30  Mart günü Hoten Vilayetinin  Guma ilçesinde  uygulanmıştır. Binlerce  Çinli  işgal palis ve askerinin katılımı ile   30 Mart perşembe günü sabahın erken saatlerinde Guma ilçesi ve bağlı kent ve köylerde büyük bir askeri operasyon başlatmıştır. Guma ilçesi Çinli işgal güçleri tarafından kuşatılmış ve Müslüman Uygur Türklerinin evleri,iş yerleri ve hayatını devam ettirdiği bütün sahalar didik  didik arama ve taramaya tabi tutulmuştur.  Çin Polis ve askerleri evlerden zorla el koyarak  topladıkları Kur’ani kerim,dini kitap, dini içerikli  dijital ses ve görüntülü  materyaller ile tesettürlü kıyafetleri meydanlarda yakarak imha ettikleri haberleri gelmeye başlamıştır.

Çin devlet başkanı Xijinpeng(习近平) iki hafta önce Pekinde açılan  Çin genel Halk Kurultayı’nda emir niteliğinde bir konuşma yapmıştır. Xi,konuşmasında “Doğu Türkistan ( Xinjiang)’i   korumak  için Çelikten kale yapılacaktır – Çince, Veile baohu xinjiang, yao jianli yizo gangtie changching  ifadesini kullanmıştır.

Çin’in  29 Mart’ta çıkardığı ve  01 Nisan’da yürürlüğe  koyduğu  bu yasadan sonra benim aklımda şöyle bir şüphe oluşmuştur  ;  Çin Lideri Xijinpeng 6 nisan 2017 tarihinde  başlayacak ABD.ziyaretinde ABD başkanı Donald Trump ile görüşmek için  onun Florida’ ki Palm Beach Mar-a-Lago yazlığına gidecektir. Çin’in  sırf Uygur Türklerine karşı çıkardığı bu  Çin devlet terörü içerikli  yasayı  “Müslümanları   toptan imha etmeyi yasallaştırmayı benden öğrenin ! ”  diye ABD.Başkanı Trump’a   örnek gösterip akıl vermek için mı çıkardı  acaba ?

21.yüzyılın  medeni dünyası, Müslüman Uygur Türklerinin Çin tarafından kendi ana topraklarında  onları toptan ve kollektif bir şekilde  yok etmesine destek  mi verecek ? yoksa Çin’in bu insanlık dışı katliamlarına  seyirci mi  kalacaktır  ?

Müslüman dünyasının  yöneticileri,  Müslüman Uygur Türklerine  karşı çoktan  beri işgalci ve İslam düşmanı  Komünist Çin’in  safında yer aldığı için onlara diyecek bir sözümüz yoktur. Onları  Adalet ve şefkatında tengdaşsız(dengi ve benzeri bulunmayan)   Yaradanımız ve Koruyucumuz  Allahu Taala’ adeletine  ve onlara vereceği adil hükmüne  havale ediyoruz.

Ama, Müslüman  aleminin bizim din kardeşlerimiz olan halk ve Milletlerinin  Çin’in   Kutsal İslam dininin bu topraklarda ebediyen ortadan kaldırılmasını   ve dolayisiyle Doğu Türkistan’da Müslümanların toptan yok edilmesini hedefleyen  bu faşist  Yasa ve  uygulamalarına  asla  sessiz kalmayacaklarını,  gereken tepkileri   göstereceklerini umuyor ve   güveniyoruz.

Tarihte bir toplumun dini inancı  ilk defa bir devletin çıkardığı  yasa ile   resmi şekilde “  SUÇ ” olarak kabul edilmektedir.  Çin’in bu hukuksuz yasası ile  Doğu Türkistan’da işgal altında kendi islami ve onun dini değerlerini koruyarak yaşamak için yıllardır   kan ve can veren Müslüman Uygurlar  toptan SUÇLU  olarak tanımlanmakta ve Toptan suçlanmaktadır. Uygur Türkleri Müslümanlar bu yasa ile kitlesel  ve toptan bir soykırımla karşı karşıya kalmış bulunmaktadır.

Şerefli İnsanlığın  Derin Vicdanına seslenmek istiyoruz; 

Ey İnsanlık!  

 • Nesli tükenmek üzere olan vahşi hayvanları koruyabilmek için olağaanüstü çabalar gösteriyor ve milyonlarca dolar sarfediyorsunuz !
 • Bugün İşgalci Komünist Çin,sizin cinsinizden olan Müslüman Uygur Türklerini  çıkardığı yeni bu yasa ile toptan ve ebedi olarak kendi ana vatanlarında  imha etmek istemektedir !
 • Vahşi Hayvanları korumak için  gösterdiğiniz çabayı  Toptan Yok Edilmek  Tehdit ve Tehlikesi ile  Karşı Karşıya Bulunan Müslüman Uygur Türkleri için de gösterİnizi LÜTFEN !
 • Sizin insanlık onurunuz bunu gerektirir Çünkü.” 

Kaynak: Yeni Akıt

Leave a Comment

*

*