Hedefimiz

HEDEFİMİZ

  1. Dünyanın her yanındaki Uygur teşkilatlarının ve aktivistlerinin etkinliklerini desteklemek için ekonomik yardım toplamak; Uygur davasını güçlendirmek ve dünyaya anlatmak için daha verimli yöntemler aramak.
  2. Doğu türkistan’ın coğrafi tarihi ve kültürel özelliklerini ve şimdiki durumuna dünya halkına arz etmek.
  3. Başta kardeş Türk ve İslam devletleri olmak üzere demokratik devletler ve bu devletlerindeki sivil toplum örgütleri ile iletişime geçmek ve onların Doğu  Türkistan’a yardım etmeleri için çaba sarf etmek.
  4. Çin sömürgeciliği altında var olma mücadelesi veren diğer halkların haklarını savunan sivil toplum örgütleri ile uluslararası çapta işbirliğini güçlendirmek.
  5. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve  diğer devletler ile Uluslararası Toplum nezdinde Doğu Türkistan meselesini gündeme getirmeye çalışmak.
  6. Dünyanın her yanındaki Uygur kadın ve çocuklarının karşılaşmış oldukları sorunları çözme konusunda yardım etmek.