Hakkımızda

VİZYONUMUZ

Uluslararası Uygur İnsan Hakları ve Demokrasi Vakfı 2005 yılında Washington’da kurulmuştur. Dünyanın her yanındaki Doğu Türkistan teşkilatlarının ve halkının insan hakları ve demokrasi için yürütmüş oldukları etkinlikleri ekonomik yönden desteklemeyi, onlara kültür, eğitim, sağlık ve başka yönlerden varlıklarını sürdürebilmeleri için maddi yardımlarda bulunmak amacıyla faaliyet göstermekte olan, kâr amacı gütmeyen  bir toplumsal örgüttür.

MİSYONUMUZ

Teşkilatımızın temel görevi, iyilikseverlik ve bağış  etkinliklerini özendirip yayarak ekonomik yardımlar toplamak ve böylece Uygur davasını güçlendirmek; Uygur davasını Uluslararası Topluma anlatmak için çaba sarf etmek; Doğu Türkistan (tarihsel bilinen ismi budur) halkının kimliğini, tarihsel ve kültürel varlığını tanıtmak; Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlalleri hakkında bilgi ve veri toplamak ve bunları dünya halkı ile paylaşmak; ortak hedeflerde birleştiğimiz diğer organizasyonlar ile iletişimi ve işbirliğini güçlendirmek; başta Türk Devlet ve Toplulukları olmak üzere İslam ülkelerini ve dünyadaki demokratik devletleri ve toplumları Doğu Türkistan için yardıma çağırmak, bu noktada köprü rolü üstlenmek; ve özellikle Doğu Türkistan’daki kadın ve çocukların haklarının iyileştirilmesi konusunda çaba sarf etmektir.

HEDEFİMİZ

  1. Dünyanın her yanındaki Uygur teşkilatlarının ve aktivistlerinin etkinliklerini desteklemek için ekonomik yardım toplamak; Uygur davasını güçlendirmek ve dünyaya anlatmak için daha verimli yöntemler aramak.
  2. Doğu türkistan’ın coğrafi tarihi ve kültürel özelliklerini ve şimdiki durumuna dünya halkına arz etmek.
  3. Başta kardeş Türk ve İslam devletleri olmak üzere demokratik devletler ve bu devletlerindeki sivil toplum örgütleri ile iletişime geçmek ve onların Doğu  Türkistan’a yardım etmeleri için çaba sarf etmek.
  4. Çin sömürgeciliği altında var olma mücadelesi veren diğer halkların haklarını savunan sivil toplum örgütleri ile uluslararası çapta işbirliğini güçlendirmek.
  5. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve  diğer devletler ile Uluslararası Toplum nezdinde Doğu Türkistan meselesini gündeme getirmeye çalışmak.

6. Dünyanın her yanındaki Uygur kadın ve çocuklarının karşılaşmış oldukları sorunları çözme konusunda yardım etmek.