”Uygur Türklerini önceden vurun!”

Çin işgal yönetimininMübarek ramazan ayının başlaması ile birlikte Doğu Türkistan’daki baskı,zulüm ve Çin devlet terörü içerikli operasyonlarını daha sert ve daha hızlı bir şekilde sürdürdükleri bildirildi.

Pekin’in Urumçi’ye atadığı Yedek Diktatörü Hitayist Çin Faşisti ÇKP.Genel Sekreteri Çin’in Yardımcısı Ju Heylun Çin yönetiminin Doğu Türkistan genelinde teröre karşı savaşında modern teknoloji ile ileri iletişim sistemlerinden yararlanarak “Daha Olay Meydana Gelmeden farkına varma ve önceden Sert Darbeler Vurmak gerektiğini ” açıkladı.

Özgür Asya radyosunun ÇKP. iktidarının resmi “Xinjiang” Gazetesine dayanarak  bildirdiğine göre Sözde Uygur Bölgesinin Pekin’den atanmış yedek Diktatörü Ju Heylun bu konuşmayı 07 Haziran 2017’de ziyaret ettiği Aksu vilayetinde İl Güvenlik Toplantısında  sarfettiğini bildirdi.

ÇKP. gazetesinde yer alan haberlere göre ÇKP.Genel sekreter yardımcısı bu bu hafta içerisinde “Güvenlik ve İstikrar Tedbirlerinin Yerinde gözden geçirilmesi ve denetlenmesi Hizmetleri” çerçevesinde geldiği Aksu vilayetinde 07 Haziran’da “Tteröre Karşı Koymak ve Istikrarı korumaya yönelik bilgileri Sistemleştirme Hizmetleri Toplantısı”’nda yaptığını bildirdi.

Yedek Genel sekreter bu toplantı’da şunları söylediği bildirildi; “ ÇKP’nin her kademesindeki görevliler başta, bütün devlet ve hükümet yetkilileri “ Büyük Tip İstatistiki Bilgileri başta, tüm modern teknoloji ve ileri haberleşme sistemelerini kullanmalıdır. Bu modern sistemelerden yararlanarak yeni bir “Fen ve Teknolonoji” tefekkürü geliştirilmelidir.

Bu modern ve ileri teknolojiler ve geliştirilen modern tefekkür sonuçlarından eşgüdümsel bir şekilde yararlanılmalı,önceden tahlil ve tahmin etme  yeteneğinden yararlanarak “Terörcü ve Teröristlere” tam zamanında sert darbeler vurulmalıdır. Zamanında savunma tedbirlerini icra etme,düşmanın eylem yönü ve hareketini tam belirleme  ve düşman harekete geçmeden önce düşmana sert darbeler inidirilmelidir. “ şeklinde konuştu.

Çin’in Urumçi’deki Yedek ÇKP.Genel Sekereteri Aksu’daki konuşmasında tamamen  açık ve net  olarak konuştuğunu belirterek şöyle sonlandırdı ; “ Modern teknolojiler ve ileri haberleşme sistemleri aracılığı ile bölge’de çoğunluğu oluşturan Uygurlar başta tüm azınlık unsurlar ve diğer Milletlere ve diğer  bütün halkların huzuru,  Çin’in ve bölgeninin istikrar ve güvenliğinin korunması her kademedeki ÇKP.üyeleri ile devlet memurlarının aslı görevidir.

Toplumdaki bütün kesimleri başta memurlar  olmak üzere her aile ve ferdinin  gözetleme ve kontrol hizmetleri suratle arttırılmalı ve sıklaştırılmalıdır. Aileleri tek tek ziyaret etmek suretiyle onları yakinen tanıma ve öğrenme ve tam bilgilenme yapılmalıdır. Sorunları önceden tahmin ederek gerekli tedbirler alınmalı ve sorunlar ve düşünceler  eyleme dönüştürülmeden önce gereken sert darbeler vurulmalıdır.

Toplumdaki her türlü bilgi ve haberler anında kayıt altına alınmalıdır. “Halkı Terbiye ederek kontrol etmek (Terbiyeleş Arkılık kontrol ve Başkuruş) hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Sabit olmayan göçmen nüfusun kontrol ve idare etme sisteminin seviyesi yükseltilmelidir. “dedi.

Çin yönetiminin işgali altındaki Doğu Türkistan’da son günlerde etnik ayırımcılık  içerikli olarak Uygur Türklerine karşı icra etmekte olduğu “Tüm bilgi ve haberleşmenin tam kontrol ve toplanarak kayıt altına alınması ve Genel bilgi ve Haber Havuzu (Alaka ve uçurni Ambarlaşturuş) oluşturması  uygulaması uluslar arası toplum ile  insan hakları ve hukuk organlarının dikkatini çektiği  ve onların tepkisine sebep olduğu bildirildi.

Ayrıca,01 Haziran 2017’den itibaren yürürlüğe konulan “ İnternet Güvenliği Yasası” ile özellikle  Uygurlara  elektronik ve diğer haberleşme sistemlerine sansür uygulaması  ayırımcı ve faşist bir uygulama olarak dikkatı çekmektedir.

Uzmanlar, Pekin’in Urumçi’deki bu Yedek diktatörünün bu sözleri  ile Müslüman Uygurları baheneler ve gerekçeler icat ederek ve yaratarak  vurarak,toptan yok etme amacı taşıdığını  bildiriyorlar. Ayrıca,  Pekin’in Doğu Türkistan’daki  Han şövenizmi ile Çin faşizminin bu yedek temsilcisinin “Uygur Türklerinin düşünce ve Eylemelerinden  çok önceki   Aşamasında İken vurularak Yok Edin! ”  emri olarak yorumluyorlar.

kaynak: YeniAkit

Leave a Comment

*

*